Regulamin Eventu

BARKtrekking Schroniskowy 2024

Wydarzenie Barktekking Schroniskowy jest wydarzeniem stacjonarnym, charytatywnym. Dochód z zawodów zostanie przekazany na wsparcie zwierząt przebywających we wrocławskim Schronisku

1. Cel wydarzenia:
 • pomoc dla psów, kotów i innych zwierząt 
 • popularyzacja dogtrekkingu jako dyscypliny sportowej
 • wyłonienie najlepszych zawodników,
 • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
 • zdobywanie doświadczenia i nabierania pewności siebie
2. Organizatorzy:

BarkHouse Aleksandra Kijo

ul. Białowieska 43/8 54-234 Wrocław

NIP 8943016378

 

Identity Group Łukasz Szymczak 

Ul. Hubska 125, 50-501 Wrocław 

NIP 772222459

3. Kontakt:

Aleksandra Kijo: 604 542 665  |  olakijo@barkhouse.pl

Natalia Libik: 502 860 806  |  barktrekking@gmail.com

4. Termin i miejsce wydarzenia

20.04 2024, ul. Ślazowa 2, Wrocław

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu w przypadku bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych okoliczności wynikających z obostrzeń w kraju.

5. Warunki uczestnictwa

Dogtrekking to impreza turystyczno- sportowa o charakterze charytatywnym

Uczestnikiem będzie osoba, która spełni następujące warunki:

 • zgłosi udział w zawodach wykupując pakiet startowy
 • wniesie opłatę startową

Dokonując zgłoszenia przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował poniższe klauzule:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BarkHouse Aleksandra Kijo, Identity Group Łukasz Szymczak na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego na Barktrekking zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: 

 • Administratorem moich danych osobowych jest firma BarkHouse Aleksandra Kijo oraz Identity Group Łukasz Szymczak 
 • Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
 • Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: barktrekking@gmail.com w tytule podając „wycofanie zgody” ;
 • Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów danych przez 2 lata, chyba, że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.
 • Organizatorzy, oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, po lub w trakcie zawodów i nie ponoszą z ich tytułu winy.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody.
 • Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 • W przypadku osób poniżej 18 roku życia, Organizatorzy wymagają obecności opiekuna prawnego w trakcie pokonywania trasy. Opiekun ponosi wtedy odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz Uczestnika, który jest pod jego opieką. 
 • Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia zawodów.
 • Uczestnik zezwala również na użycie zdjęć  wstawionych w wydarzeniu do celów marketingowych tym samym wyrażając zgodę na użycie swojego wizerunku. 
 • Uczestnik, który zgadza się z warunkami uczestnictwa określonymi w regulaminie i zgłasza swój udział w imprezie, tym samym potwierdza, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą.

 

Dodatkowo dla Uczestników dogtrekkingu:

 • W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które nie ukończyły 16 roku życia. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia w czasie trwania zawodów muszą być pod stałą opieką rodzica lub opiekuna prawnego startującego w zawodach (w takim wypadku opiekun lub rodzic nie ponoszą opłaty startowej).
 • W zawodach mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat ale nie ukończyły 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna. 
 • Na dystansie MAXI mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 • Limit czasowy na ukończenie trasy ustala się na godzinę 15.00. Uczestnik, który nie dotrze na metę do godziny 15.00 ma obowiązek poinformować o tym Organizatorów. Nie dotarcie Uczestnika do godziny 15.00 na metę jest równoznaczne z zakończeniem zawodów i dyskwalifikacją.
 • Organizatorzy w sytuacji realnego zagrożenia zdrowia lub życia Uczestnika i/lub jego psa/psów, zapewnia pomoc w powrocie do miejsca biura zawodów.
6. Psy i wyposażenie
 • Psy mogą startować w szelkach. Prosimy, aby psy nie startowały w obrożach półzaciskowych, łańcuszkach czy kolczatkach.
 • Pies powinien być prowadzony na smyczy lub smyczy z amortyzatorem (nie na smyczy automatycznej).
 • Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swojego psa/psy przed, po i w trakcie wydarzenia.
 • W zawodach mogą startować psy, które ukończyły 12 miesięcy oraz psy do 10  roku życia. Psy powyżej 10  roku życia startują tylko i wyłącznie na odpowiedzialność Opiekuna. Psy poniżej roku mogą wziąć udział tylko i wyłącznie na odpowiedzialność Opiekuna – prosimy do tego podejść rozsądnie i mieć w głowie przede wszystkim zdrowie swojego psa. 
 • Suki w rui lub ciąży oraz suki do 6 tygodnia po porodzie nie powinny brać udziału w wydarzeniu.
 • Pies startujący ma obowiązek mieć aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie oraz dodatkowo
  być zabezpieczony przeciw pasożytom.
7. Wyposażenie Uczestnika

Każdy Uczestnik dogtrekkingu  powinien zabrać ze sobą na trasę:

 • wodę dla psa min. 0,5 litra, oraz wodę dla siebie,
 • opatrunek – jałową gazę oraz bandaż,
 • numer zawodnika [otrzymany w pakiecie startowym]
 • odzież przeciwdeszczową
 • naładowany telefon komórkowy

 

Uczestnik w trakcie zawodów korzysta z map otrzymanych przez Organizatorów. Zabrania się używania urządzeń GPS. Jedyne urządzenie z GPS, z którego można korzystać to te rejestrujące przebyty dystans i czas.

Każdy Uczestnik  i maksymalnie dwa psy, to jedna opłata startowa w każdej kategorii, wyjątek stanowi start Drużynowy. Wolontariuszom, którzy chcą wystartować w imprezie, z psem do adopcji z domu tymczasowego wysyłają potwierdzenie bycia Wolontariuszem na adres barktrekking@gmail.com dzięki czemu przysługiwać im będzie 10% zniżki przy wykupie pakietu.

8. Plan zawodów
 • 9.00 – 9.30  – odprawa zawodników startujących na trasie MAXI 
 • 9.45 – start zawodników trasy MAXI.
 • 10.00 – 11.00 – odprawa zawodników startujących na trasie MIDI.
 • 11.15 – start zawodników trasy MIDI.
 • 11.30 – 12.00 – odprawa zawodników startujących na trasie MINI.
 • 12.00 – start zawodników trasy MINI
 • 12.00 – 15:30 – pokazy i inne atrakcje dla osób, które ukończyły zawody.
 • 15.30 – rozdanie nagród i ogłoszenie zwycięzców.
9. Dystanse i trasy

Dla dogrtrekkingu: 

 • Trasa  MINI – 5 km 
 • Trasa MIDI – 15 km 
 • Trasa MAXI – 25 km 

Długości tras są wyliczane z marginesem błędu maksymalnie 2 km dla długości tras midi i maxi, oraz 1 km dla trasy mini.

Prosimy o zachowanie kultury, czystości i o poszanowanie środowiska.
Zawodnik, który zrezygnuje z zawodów w trakcie ich trwania, przejścia trasy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Organizatorów.

Uczestnicy wysyłając zgłoszenie są zobowiązani do przestrzegania zasad fair-play.

10. Zapisy i płatności
 1. Start indywidualny

Uczestnik przy zapisach dokonuje wyboru pakietu startowego. Jeden pakiet to jeden Uczestnik (maksymalnie 2 psy)  i jeden numerek startowy. 

W przypadku startu osoby poniżej 16 roku życia Opiekun prawny lub rodzic nie wnoszą opłaty startowej. 

 1. Start drużynowy

Drużyną określa się członków najbliższej rodziny albo osoby zamieszkujące z psem we wspólnym gospodarstwie domowym (dalej określane jako Drużyna).

Na Drużynę składa się maksymalnie dwóch Uczestników. Drużyna może startować z jednym psem, maksymalnie dwoma psami na jednego członka Drużyny.

W klasyfikacji ogólnej czasy osób wchodzących w skład Drużyny będą naliczane indywidualnie. Jednak zastrzega się, że Drużyna pokonuje trasę razem, a odstęp czasowy pomiędzy Uczestnikami nie powinien być większy niż 10 sekund na punktach kontrolnych i na mecie. W przypadku niespełnienia tego punktu Organizator ma możliwość nałożenia kary czasowej na Drużynę lub jej dyskwalifikację. 

Do wyboru są dwa pakiety:

 • BASIC – dyplom uczestnictwa, numerek startowy, gadżet od organizatora, materiały marketingowe
 • PRO –  dyplom uczestnictwa, numerek startowy, gadżet od organizatora, materiały marketingowe oraz koszulka z dedykowaną do tej edycji grafiką

Opłaty startowe:

Udział Indywidualny:

 • pakiet BASIC koszt: 70 zł (przedsprzedaż “early birds” do 16.02.2024: 63 zł)
 • pakiet PRO koszt: 115 zł (przedsprzedaż “early birds” do 16.02.2024: 103 zł)

Udział drużynowy:

 • pakiet BASIC koszt: 126 zł (zawiera dwa pakiety BASIC dla każdego Uczestnika jeden, drugi pakiet z 20% rabatem / przedsprzedaż “early birds” do 16.02.2024: 113 zł)
 • pakiet PRO koszt: 207 zł (zawiera dwa pakiety PRO dla każdego Uczestnika jeden, drugi pakiet z 20% rabatem / przedsprzedaż “early birds” do 16.02.2024: 186 zł)

Zapisów dokonuje się przez zakupienie pakietu na stronie Organizatorów – określane dalej jako zapisanie się Uczestnika. Zapisy startują 12.02.2024 i kończą się o północy 29.02.2024. Po dokonaniu zapisu, Uczestnik dostaje jego potwierdzenie wiadomością e-mail. Na uiszczenie opłaty Uczestnik ma czas do 3 dni roboczych. Jeżeli po tym czasie Organizator nie otrzyma przelewu pakiet nie zostanie wysłany. 

Potwierdzenie zakupu pakietu Uczestnik dostaje wiadomością e-mail, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Opłacone pakiety startowe będą do odbioru w biurze zawodów dnia 20.04.2024 podczas odprawy poszczególnych tras, albo (jeśli Uczestnik wybrał opcje wysyłki, do ceny pakietu doliczany jest koszt wysyłki: 16 zł) wysłane przez Organizatora Inpostem najpóźniej do dnia 12.04.2024 (finalna data nadania przesyłki).

 

Prosimy o wpłatę kwoty za wybrany pakiet (+koszty wysyłki jeśli takowa opcja została wybrana) na konto:

BarkHouse Aleksandra Kijo
nr : 20 1140 2004 0000 3402 7904 9116

lub przelew BLIK na nr: +48 604 542 665

11. Ruch drogowy

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzeganie zasad ruchu drogowego w trakcie trwania zawodów.

12. Dodatkowe

Pytania, zgłoszenia dotyczące wydarzenia można zgłaszać e-mailowo na adres barktrekking@gmail.com do 4 dni po zakończeniu zawodów. 

Udział w zawodach jest całkowicie dobrowolny i na własną odpowiedzialność.

Nie zapoznanie się z regulaminem nie upoważnia do jego nieprzestrzegania.

W przypadku rezygnacji z imprezy z winy Uczestnika Organizatorzy nie wypłacają zwrotu wpisowego.

Uczestnik dogtrekkingu akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Organizatorzy z Sędzią zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.